Tag: silvertongue

Results

  • Wil Silvertongue

    Jakkolwiek by nie patrzeć Wil od zawsze tylko o krok wyprzedzał swój zły los. Urodził się, jak mówiło wielu, pod złym znakiem. Pierwszym krzykom nowonarodzonego Wila przyświecał oświetlony krwawo przez kometę księżyc. Jego matka umarła przy połogu, a nied …