Cedrik Silvertongue

Wój Wila. Pracuje w garbarni skór w Deadsnows.

Description:

Cedrik prowadził życie przeciętnego rzemieślnika pracując i częściowo prowadząc zakład garbarski. Gdy zapadł na dziwną śpiączkę sprawy toczą się coraz gorzej. Przed chorobą wysłał list zapraszający Wila na swoje urodziny. Nie jest wolny od nałogów, często chodził po karczmach grając i spędzając noce poza domem co wpędziło go w zadłużenie, które teraz jego wierzyciel, korzystając z jego śpiączki odebrał w towarze.

Bio:

Cedrik Silvertongue

Troubles In Deadsnows toudimg